Bưu điện văn hóa xã Hương Trà 1

  • Mã bưu điện: 572431
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Trà 1
  • Địa chỉ: Thôn Trà Lĩnh, Xã Hương Trà, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: