Bưu điện văn phòng VP BĐH Sơn Tịnh

  • Mã bưu điện: 571512
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Tịnh
  • Địa chỉ: Thôn Thôn Liên Hiệp 1, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 02553842148