Bưu điện văn hóa xã Phổ Cường

  • Mã bưu điện: 573620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Cường
  • Địa chỉ: Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553970255