Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Thành Phố Quảng Ngãi

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thành Phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Ngãi, Bưu điện Quảng Ngãi, Bưu điện HCC Quảng Ngãi, Bưu điện Quang Trung, Bưu điện Đinh Tiên Hoàng, Bưu điện Hai Bà Trưng, Bưu điện Sơn Mỹ, Bưu điện Cổ Luỹ, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dũng, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dõng, Bưu điện văn hóa xã Tịnh An, Bưu điện văn hóa xã Tịnh Long, Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thiện, Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tịnh Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Tịnh Châu, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Phú, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hà, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa An, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ngãi, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi, Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Quảng Ngãi

Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 570000
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553822930

Bưu điện Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 570900
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553819066

Bưu điện HCC Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 574436
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Sô´54, Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553718200

Bưu điện Quang Trung

 • Mã bưu điện: 571020
 • Bưu cục: Bưu điện Quang Trung
 • Địa chỉ: Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553815593

Bưu điện Đinh Tiên Hoàng

 • Mã bưu điện: 574480
 • Bưu cục: Bưu điện Đinh Tiên Hoàng
 • Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553835359

Bưu điện Hai Bà Trưng

 • Mã bưu điện: 574350
 • Bưu cục: Bưu điện Hai Bà Trưng
 • Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553711612

Bưu điện Sơn Mỹ

 • Mã bưu điện: 571560
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553843205

Bưu điện Cổ Luỹ

 • Mã bưu điện: 574530
 • Bưu cục: Bưu điện Cổ Luỹ
 • Địa chỉ: Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553846042

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dũng

 • Mã bưu điện: 571010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dũng
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553829732

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dõng

 • Mã bưu điện: 571000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dõng
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553829731

Bưu điện văn hóa xã Tịnh An

 • Mã bưu điện: 571530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh An
 • Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553670766

Bưu điện văn hóa xã Tịnh Long

 • Mã bưu điện: 571555
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Long
 • Địa chỉ: Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553841237

Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thiện

 • Mã bưu điện: 571610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thiện
 • Địa chỉ: Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553841588

Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hòa

 • Mã bưu điện: 571580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553843635

Bưu điện văn hóa xã Tịnh Kỳ

 • Mã bưu điện: 571570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Kỳ
 • Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553843636

Bưu điện văn hóa xã Tịnh Châu

 • Mã bưu điện: 571540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Châu
 • Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553841236

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Phú

 • Mã bưu điện: 574540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Phú
 • Địa chỉ: Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553846499

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hà

 • Mã bưu điện: 574510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hà
 • Địa chỉ: Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553846444

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa An

 • Mã bưu điện: 574490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa An
 • Địa chỉ: Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553846111

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 570100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553823303

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 571350
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553822932

Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Quảng Ngãi

 • Mã bưu điện: 574412
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 02553822930