Bưu điện văn hóa xã Tịnh Long

  • Mã bưu điện: 571555
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Long
  • Địa chỉ: Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553841237