Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu

  • Mã bưu điện: 572888
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu
  • Địa chỉ: Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: