Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long

  • Mã bưu điện: 572855
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long
  • Địa chỉ: Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: