Bưu điện Thạch Trụ

  • Mã bưu điện: 573950
  • Bưu cục: Bưu điện Thạch Trụ
  • Địa chỉ: Thôn Tú Sơn 1, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức
  • Điện thoại: 02553855350