Bưu điện văn hóa xã Tịnh Sơn

  • Mã bưu điện: 571630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 01237595801