Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Tây

  • Mã bưu điện: 573000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Tây
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553856575