Bưu điện văn hóa xã Trà Sơn

  • Mã bưu điện: 572270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 0941388915