Bưu điện văn hóa xã Ba Tô

  • Mã bưu điện: 573300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Tô
  • Địa chỉ: Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01237393152