Bưu điện văn hóa xã Trà Khê

  • Mã bưu điện: 572461
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Khê
  • Địa chỉ: Thôn Trà Ong, Xã Sơn Trà, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01677038230