Bưu điện văn hóa xã Sơn Linh

  • Mã bưu điện: 572630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Linh
  • Địa chỉ: Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 0948533901