Bưu điện văn hóa xã Ba Lế

  • Mã bưu điện: 573370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Lế
  • Địa chỉ: Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0917004041