Bưu điện văn hóa xã Ba Trang

  • Mã bưu điện: 573393
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Trang
  • Địa chỉ: Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0977770343