Bưu điện văn hóa xã Phổ Nhơn

  • Mã bưu điện: 573590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Nhơn
  • Địa chỉ: Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553858500