Bưu điện văn hóa xã Ba Nam

  • Mã bưu điện: 573312
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Nam
  • Địa chỉ: Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0945066512