Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Kỳ

  • Mã bưu điện: 574213
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 0915796776