Bưu điện văn hóa xã Ba Tiêu

  • Mã bưu điện: 573350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Tiêu
  • Địa chỉ: Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01296274544