Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Ngãi

  • Mã bưu điện: 570000
  • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553822930