Bưu điện văn hóa xã Tịnh An

  • Mã bưu điện: 571530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh An
  • Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553670766