Bưu điện văn hóa xã Sơn Kỳ

  • Mã bưu điện: 572730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 01239732914