Thông tin bưu cục: Sơn Hà – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Sơn Hà, Bưu điện văn hóa xã Sơn Giang, Bưu điện văn hóa xã Sơn Nham, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hạ, Bưu điện văn hóa xã Sơn Bao, Bưu điện văn hóa xã Sơn Trung, Bưu điện văn hóa xã Sơn Linh, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thượng, Bưu điện văn hóa xã Sơn Cao, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy, Bưu điện văn hóa xã Sơn Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Sơn Ba, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hà, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hà

Bưu điện Sơn Hà

 • Mã bưu điện: 572600
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Hà
 • Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 02553864201

Bưu điện văn hóa xã Sơn Giang

 • Mã bưu điện: 572620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Giang
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01255433789

Bưu điện văn hóa xã Sơn Nham

 • Mã bưu điện: 572655
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nham
 • Địa chỉ: Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01664682488

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành

 • Mã bưu điện: 572670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thành
 • Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0912764176

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hạ

 • Mã bưu điện: 572660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hạ
 • Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 02553880030

Bưu điện văn hóa xã Sơn Bao

 • Mã bưu điện: 572680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Bao
 • Địa chỉ: Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01626262061

Bưu điện văn hóa xã Sơn Trung

 • Mã bưu điện: 572700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Trung
 • Địa chỉ: Thôn Làng Nà, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01656140487

Bưu điện văn hóa xã Sơn Linh

 • Mã bưu điện: 572630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Linh
 • Địa chỉ: Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0948533901

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải

 • Mã bưu điện: 572710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải
 • Địa chỉ: Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01256714587

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thượng

 • Mã bưu điện: 572690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0868498308

Bưu điện văn hóa xã Sơn Cao

 • Mã bưu điện: 572640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cao
 • Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0943452954

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy

 • Mã bưu điện: 572720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0978090520

Bưu điện văn hóa xã Sơn Kỳ

 • Mã bưu điện: 572730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Kỳ
 • Địa chỉ: Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 01239732914

Bưu điện văn hóa xã Sơn Ba

 • Mã bưu điện: 572740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Ba
 • Địa chỉ: Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 0945367522

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hà

 • Mã bưu điện: 572610
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hà
 • Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 02553864201

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hà

 • Mã bưu điện: 572611
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hà
 • Địa chỉ: Thôn Làng Bồ, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
 • Điện thoại: 02553864201