Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đức Phổ

  • Mã bưu điện: 573540
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Phổ
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553858585