Bưu điện văn hóa xã Tịnh Bình

  • Mã bưu điện: 571650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Bình
  • Địa chỉ: Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 01243225788