Bưu điện văn hóa xã Ba Xa

  • Mã bưu điện: 573330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Xa
  • Địa chỉ: Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0913436711