Bưu điện văn hóa xã Bình Châu

  • Mã bưu điện: 571870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Châu
  • Địa chỉ: Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 01667911857