Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ngãi

  • Mã bưu điện: 570100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553823303