Bưu điện văn hóa xã Sơn Ba

  • Mã bưu điện: 572740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Ba
  • Địa chỉ: Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 0945367522