Bưu điện Sơn Hà

  • Mã bưu điện: 572600
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Hà
  • Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 02553864201