Bưu điện HCC Quảng Ngãi

  • Mã bưu điện: 574436
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: Sô´54, Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553718200