Bưu điện văn hóa xã Sơn Trà

  • Mã bưu điện: 572450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Trà
  • Địa chỉ: Thôn Trà Bao, Xã Sơn Trà, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01659639344