Bưu điện văn hóa xã Phổ Vinh

  • Mã bưu điện: 573710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553858333