Bưu điện văn hóa xã Long Mai

  • Mã bưu điện: 573110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mai
  • Địa chỉ: Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long
  • Điện thoại: 0904591292