Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thiện

  • Mã bưu điện: 571610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thiện
  • Địa chỉ: Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553841588