Bưu điện văn hóa xã Hành Minh

  • Mã bưu điện: 572980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Minh
  • Địa chỉ: Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553964151