Bưu điện văn phòng VP BĐH Tư Nghĩa

  • Mã bưu điện: 574014
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tư Nghĩa
  • Địa chỉ: Khu Khu Vực I, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 02553845569