Bưu điện văn phòng VP BĐH Lý Sơn

  • Mã bưu điện: 571422
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lý Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn
  • Điện thoại: 02553862085