Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Bình Sơn

Danh sách 29 địa chỉ Bưu điện ở Bình Sơn, Quảng Ngãi: Bưu điện Bình Sơn, Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất, Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất, Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa, Bưu điện văn hóa xã Bình Phước, Bưu điện văn hóa xã Bình Hải, Bưu điện văn hóa xã Bình Trị, Bưu điện văn hóa xã Bình Dương, Bưu điện văn hóa xã Bình Đông, Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận, Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Bình Khương, Bưu điện văn hóa xã Bình An, Bưu điện văn hóa xã Bình Trung, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Bình Long, Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Tây, Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Đông, Bưu điện văn hóa xã Bình Tân, Bưu điện văn hóa xã Bình Châu, Bưu điện văn hóa xã Bình Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Bình Chương, Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Bình Phú, Bưu điện văn hóa xã Bình Thới, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Sơn

Bưu điện Bình Sơn

 • Mã bưu điện: 571800
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Sơn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 02553851565

Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất

 • Mã bưu điện: 572100
 • Bưu cục: Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất
 • Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0977356025

Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất

 • Mã bưu điện: 572110
 • Bưu cục: Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất
 • Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0977356025

Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa

 • Mã bưu điện: 571840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0167747056

Bưu điện văn hóa xã Bình Phước

 • Mã bưu điện: 571820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước
 • Địa chỉ: Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 610126

Bưu điện văn hóa xã Bình Hải

 • Mã bưu điện: 571856
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hải
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0977718773

Bưu điện văn hóa xã Bình Trị

 • Mã bưu điện: 571830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Trị
 • Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0915590577

Bưu điện văn hóa xã Bình Dương

 • Mã bưu điện: 571960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dương
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0915547933

Bưu điện văn hóa xã Bình Đông

 • Mã bưu điện: 571914
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Đông
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 02553510027

Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 571909
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận
 • Địa chỉ: Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0978408169

Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 571930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh
 • Địa chỉ: Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0918399120

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 571925
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0915669372

Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên

 • Mã bưu điện: 571946
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0916464555

Bưu điện văn hóa xã Bình Khương

 • Mã bưu điện: 571970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Khương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0949094561

Bưu điện văn hóa xã Bình An

 • Mã bưu điện: 571980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình An
 • Địa chỉ: Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 01697426470

Bưu điện văn hóa xã Bình Trung

 • Mã bưu điện: 571950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Trung
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 093195383

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 571990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 02553850528

Bưu điện văn hóa xã Bình Long

 • Mã bưu điện: 572027
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Long
 • Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0975579594

Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Tây

 • Mã bưu điện: 572040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Tây
 • Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0931953833

Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Đông

 • Mã bưu điện: 572050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Đông
 • Địa chỉ: Thôn Tham Hội I, Xã Bình Thanh Đông, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0915261257

Bưu điện văn hóa xã Bình Tân

 • Mã bưu điện: 571890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Tân
 • Địa chỉ: Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 01663542529

Bưu điện văn hóa xã Bình Châu

 • Mã bưu điện: 571870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Châu
 • Địa chỉ: Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 01667911857

Bưu điện văn hóa xã Bình Hiệp

 • Mã bưu điện: 572030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0945911177

Bưu điện văn hóa xã Bình Chương

 • Mã bưu điện: 572000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Chương
 • Địa chỉ: Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 01687653010

Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ

 • Mã bưu điện: 572010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0961760769

Bưu điện văn hóa xã Bình Phú

 • Mã bưu điện: 571860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0947290581

Bưu điện văn hóa xã Bình Thới

 • Mã bưu điện: 571810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thới
 • Địa chỉ: Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 0942961357

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Sơn

 • Mã bưu điện: 571880
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Sơn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 02553851677

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Sơn

 • Mã bưu điện: 571808
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Sơn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
 • Điện thoại: 02553851565