Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bình Sơn

  • Mã bưu điện: 571880
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Sơn
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 02553851677