Bưu điện văn hóa xã Ba Vinh

  • Mã bưu điện: 573260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01237195828