Bưu điện văn hóa xã Phổ Khánh

  • Mã bưu điện: 573640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553970555