Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hòa

  • Mã bưu điện: 571580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553843635