Bưu điện văn hóa xã Tịnh Phong

  • Mã bưu điện: 571600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Phong
  • Địa chỉ: Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 841589