Bưu điện văn hóa xã Tịnh Kỳ

  • Mã bưu điện: 571570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553843636