Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sơn Tây

  • Mã bưu điện: 572860
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Tây
  • Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: 02553868205