Bưu điện văn hóa xã Ba Dinh

  • Mã bưu điện: 573290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Dinh
  • Địa chỉ: Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0914675173