Mã bưu điện Ba Tơ – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Ba Tơ thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Bưu điện Ba Tơ, Bưu điện văn hóa xã Ba Cung, Bưu điện văn hóa xã Ba Liên, Bưu điện văn hóa xã Ba Khâm, Bưu điện văn hóa xã Ba Động, Bưu điện văn hóa xã Ba Thành, Bưu điện văn hóa xã Ba Vinh, Bưu điện văn hóa xã Ba Chùa, Bưu điện văn hóa xã Ba Dinh, Bưu điện văn hóa xã Ba Điền, Bưu điện văn hóa xã Ba Ngạc, Bưu điện văn hóa xã Ba Tiêu, Bưu điện văn hóa xã Ba Trang, Bưu điện văn hóa xã Ba Bích, Bưu điện văn hóa xã Ba Tô, Bưu điện văn hóa xã Ba Vì, Bưu điện văn hóa xã Ba Lế, Bưu điện văn hóa xã Ba Nam, Bưu điện văn hóa xã Ba Xa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ba Tơ, Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang, Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Tơ

Bưu điện Ba Tơ

 • Mã bưu điện: 573200
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Tơ
 • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 02553863327

Bưu điện văn hóa xã Ba Cung

 • Mã bưu điện: 573210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Cung
 • Địa chỉ: Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0914762635

Bưu điện văn hóa xã Ba Liên

 • Mã bưu điện: 573240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Liên
 • Địa chỉ: Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01232001937

Bưu điện văn hóa xã Ba Khâm

 • Mã bưu điện: 573402
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Khâm
 • Địa chỉ: Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0983173756

Bưu điện văn hóa xã Ba Động

 • Mã bưu điện: 573220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Động
 • Địa chỉ: Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0947737019

Bưu điện văn hóa xã Ba Thành

 • Mã bưu điện: 573250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Thành
 • Địa chỉ: Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01239889720

Bưu điện văn hóa xã Ba Vinh

 • Mã bưu điện: 573260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01237195828

Bưu điện văn hóa xã Ba Chùa

 • Mã bưu điện: 573360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Chùa
 • Địa chỉ: Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0912192844

Bưu điện văn hóa xã Ba Dinh

 • Mã bưu điện: 573290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Dinh
 • Địa chỉ: Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0914675173

Bưu điện văn hóa xã Ba Điền

 • Mã bưu điện: 573280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Điền
 • Địa chỉ: Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01694419157

Bưu điện văn hóa xã Ba Ngạc

 • Mã bưu điện: 573340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Ngạc
 • Địa chỉ: Thôn Kà Rên 1, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0912192957

Bưu điện văn hóa xã Ba Tiêu

 • Mã bưu điện: 573350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Tiêu
 • Địa chỉ: Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01296274544

Bưu điện văn hóa xã Ba Trang

 • Mã bưu điện: 573393
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Trang
 • Địa chỉ: Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0977770343

Bưu điện văn hóa xã Ba Bích

 • Mã bưu điện: 573380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Bích
 • Địa chỉ: Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01232497238

Bưu điện văn hóa xã Ba Tô

 • Mã bưu điện: 573300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Tô
 • Địa chỉ: Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 01237393152

Bưu điện văn hóa xã Ba Vì

 • Mã bưu điện: 573325
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Vì
 • Địa chỉ: Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0911994083

Bưu điện văn hóa xã Ba Lế

 • Mã bưu điện: 573370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Lế
 • Địa chỉ: Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0917004041

Bưu điện văn hóa xã Ba Nam

 • Mã bưu điện: 573312
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Nam
 • Địa chỉ: Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0945066512

Bưu điện văn hóa xã Ba Xa

 • Mã bưu điện: 573330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Xa
 • Địa chỉ: Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 0913436711

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ba Tơ

 • Mã bưu điện: 573230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ba Tơ
 • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 02553863494

Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang

 • Mã bưu điện: 573444
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang
 • Địa chỉ: Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Tơ

 • Mã bưu điện: 573207
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Tơ
 • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
 • Điện thoại: 02553863327