Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tây Trà

  • Mã bưu điện: 572490
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tây Trà
  • Địa chỉ: Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 02553870001